Οικογενειακή θεραπεία

Η Οικογενειακή θεραπεία αποτελεί θεραπευτική μέθοδο στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Η κεντρική ιδέα είναι πώς η προβληματική συμπεριφορά ενός μέλους της οικογένειας  μπορεί να γίνει κατανοητή και να αποκτήσει νόημα αν παρατηρηθεί μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας και σε σχέση με τις συμπεριφορές των υπολοίπων μελών. Στόχος της θεραπείας είναι η αναγνώριση του πώς συμμετέχει το κάθε μέλος στην εμφάνιση μιας δυσλειτουργικής συμπεριφοράς αλλά και το πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέα μοτίβα επικοινωνίας και νέα σχήματα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών.