Ατομική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική ενηλίκων

Κατά την συστημική πρακτική, στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική δίνεται ο χώρος ωστέ να διερευνηθεί με την βοήθεια του ψυχοθεραπευτή το πώς δημιουργείται και εγκαθίσταται μια δυσλειτουργική/προβληματική κατάσταση όπως και το πώς συμμετέχουν σε αυτή τυχόν δυσλειτουργικές σχέσεις ή και συμπεριφορές. Παράλληλα στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας προσφέρεται μια εναλλακτική θέαση των προβλημάτων αλλά και η δυνατότητα για τη διαμόρφωση νέων μοτίβων επικοινωνίας και σχημάτων  σχέσεων.