Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία εφήβων

Στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία των εφήβων δίνεται η δυνατότητα για την διερεύνηση  των συμπεριφορών, σκέψεων και συναισθημάτων όπως εκφράζονται από το κάθε παιδί με σκοπό την καλύτερη κατανόηση τους. Σε συνεργασία με τους γονείς δημιουργείται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το παιδί θα μπορεί να αναπτύξει νέες δυνατότητες/δεξιότητες και χρήσιμους τρόπους αντιμετώπισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Η περίοδος της εφηβείας όντας απαιτητική οδηγεί σε αλλαγές τις οποίες καλούνται να διαπραγματευτούν τόσο το παιδί όσο και το ενήλικο περιβάλλον (γονείς). Το παιδί ως μέλος του συστήματος της οικογένειας αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέρη αυτού (γονείς, αδέρφια) και αυτά με τη σειρά τους συμμετέχουν ενεργά στο πώς το παιδί σχετίζεται, αλληλεπιδρά μαζί τους και στο πώς εκφράζεται.